Business Club DOSR

Geschiedenis BC

We schrijven 20 april 1997. Het eerste elftal van DOSR wordt kampioen en promoveert. In de overvolle kantine vol betrokken en feestende supporters ontstaat bij de heren Rob van Berkel, Dirk Dobbe, Peter van Klink, Cees van der Meer en Aad Rodwijk het idee om een Business Club voor DOSR op te richten. Het succes van het kampioenschap smaakte naar meer en de founding fathers spraken de intentie uit om DOSR bij het realiseren van die ambities financieel te steunen. Zo gezegd, zo gedaan. Op 19 juni 1997 vindt de eerste bijeenkomst voor sponsors plaats, waar 11 lokale bedrijven zich voor melden. Dat aantal groeit al snel door naar 16 sponsors, waarna op 2 juli de oprichting van de Business Club bekrachtigd wordt in een overleg tussen het bestuur van DOSR en de founding fathers. Bij de start van het nieuwe seizoen 1997-1978 is de Business Club een feit. Het bestuur werd indertijd gevormd door Rob van Berkel, voorzitter, Cees van der Meer, secretaris en Leo Hoogervorst, penningmeester. 

In de jaren die volgenden leverde de Business Club substantiële sponsorbijdragen aan de selectie, het activiteitenprogramma voor jeugdleden, toernooien en festiviteiten ter gelegenheid van jubilea (o.a. het 75-jarig bestaan van DOSR). Anno nu is de Business Club nog steeds een levendige businessclub met vele actieve leden die van plan zijn om 'hun clubbie' gezamenlijk nog tot in lengte der jaren financieel te blijven ondersteunen.


Voornaam
Achternaam
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode
Plaats
Internetsite
Telefoonnummer
E-mailadres
Logo
Akkoord met reglement ja ik ga akkoord met het reglement. Klik hier uitleg.